Lijmschrapers na-inbouw

Reinigen van lijmresten kan vanaf nu automatisch in uw machine.

De inbouw van deze lijmschrapers gebeurt ter plaatse op de machine en dit in minder dan 1 dag. Veelal worden de borstels verwijderd om plaats te maken voor de vlakke schraapgroep. Indien er gekozen wordt voor een autmatisch invallende versie en de machine niet over timers of een computer beschikt voor de aansturing lijmschrapers, dan wordt een PLC ingebouwd en ter plaatste geprogrammeerd.

Foto’s van de inbouwmogelijkheden tonen het meest gebruikte compacte type. Er zijn verschillende varianten.

Ondertussen is een complete nieuwe generatie lijmschrapers bij ons in ontwikkeling. Deze zullen in de nabije toekomst leverbaar zijn en ze zullen 100% in huis geproduceerd worden. Het doel is de meest stabiele variant zo compact mogelijk te maken zadat deze in de meeste gevallen ingebouwd kan worden, ook al is er weinig vrije ruimte.